ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)

- กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม - กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ


ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. 

(ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. พ.ศ.2566)

 

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทำงานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

 

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตรรุ่นที่วันวันที่/เดือนสถานที่จัดฝึกอบรมสมัครล่าสุด/เปิดรับ
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
7อ - พ18 - 19 มิถุนายน 2567วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์โฮเทล ถนนศุภกิจจรรยา ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี ห้องประชุมประจักษ์ตรา เฟิร์สคลาส ชั้น 1 (ริมสระว่ายน้ำ ชั้น 1 )
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์โฮเทล ถนนศุภกิจจรรยา ต.บ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี ห้องประชุมประจักษ์ตรา เฟิร์สคลาส ชั้น 1 (ริมสระว่ายน้ำ ชั้น 1 )
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ภาคปฏิบัติ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
123 หมู่ 5 บ้านหนองหัวหมู ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
59/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
4พ - พ26 มิถุนายน 2567วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom0/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
8พ - พฤ26 - 27 มิถุนายน 2567วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ สถานีไฟฟ้า ณ จังหวัดพิษณุโลก
14/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
9พ - พฤ3 - 4 กรกฏาคม 2567วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 -12.00 น. สถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 -16.00 น. (ภาคปฏิบัติ) สถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
27/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
10พ - พฤ3 - 4 กรกฏาคม 2567วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมโต่บักเส็ง 99 หมู่ 8 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
วันที่ 4 กรกฏาคม 2567 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมโต่บักเส็ง 99 หมู่ 8 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 (Google Map)
23/60
หลักสูตร "การขออนุญาตและการติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย" (EV Home Charger Plus)
1จ - อ15 - 16 กรกฏาคม 2567วันที่ 15 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.15 น. ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท บี.พี.เอส. เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 15 เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ซอย 48 แยก 4 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วันที่ 16 กรกฏาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท บี.พี.เอส. เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 15 เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ซอย 48 แยก 4 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 (Google Map)
16/20
หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า" (EV Expert Certification)
1พฤ - ศ1 - 2 สิงหาคม 2567ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (Google Map)26/60
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์