ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

รายละเอียดการฝึกอบรม

ลำดับหัวข้อ 
1หลักสูตร"การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ."รายละเอียด
2ขั้นตอนการชำระเงินรายละเอียด
3หลักสูตรอบรม “การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า” รายละเอียด
4หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า"รายละเอียด
5หลักสูตร “การตรวจสอบ ทดสอบ ระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย" (ทฤษฎี - ปฏิบัติ)รายละเอียด
6หลักสูตร “การออกแบบและการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองใหญ่”รายละเอียด
7หลักสูตร "มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สำหรับผู้ออกแบบและติดตั้ง"รายละเอียด
8หลักสูตร "การขออนุญาตและการติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย" (EV Home Charger Plus)รายละเอียด
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์