ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

รายละเอียดการฝึกอบรม

ลำดับหัวข้อ 
1หลักสูตร"การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ."รายละเอียด
2ขั้นตอนการชำระเงินรายละเอียด
3หลักสูตรอบรม “การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า” รายละเอียด
4หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า"รายละเอียด
5หลักสูตร “EV Home Charger”รายละเอียด
6หลักสูตร “การตรวจสอบ ทดสอบ ระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย" (ทฤษฎี - ปฏิบัติ)รายละเอียด
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์