ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)

- กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม - กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ


ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตรรุ่นที่วันวันที่/เดือนสถานที่จัดฝึกอบรมสมัครล่าสุด/เปิดรับ
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
17จ - อ11 - 12 กรกฏาคม 2565วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. สถาบันวิชาการ บมจ.โทรคมนาคม 5 ซอย งามวงศ์วาน 17 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
77/80
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
18อ - พ19 - 20 กรกฏาคม 2565วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมนภาลัย 572 หมู่5 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ โรงแรมนภาลัย 572 หมู่5 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
5/70
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
19อ - พ26 - 27 กรกฏาคม 2565สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดเพชรบุรี7/70
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
20อ - พ26 - 27 กรกฏาคม 2565สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดนครราชสีมา14/70
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
21พฤ - ศ4 - 5 สิงหาคม 2565วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมโต่บักเส็ง 99 ถนนคสล ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ โรงแรมโต่บักเส็ง 99 ถนนคสล ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น สถานที่ภาคปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0/70
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
22อ - พ9 - 10 สิงหาคม 2565วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. : โรงแรมคุ้มภูคำ 14/23 ถนนชลประทาน ตำบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. : โรงแรมคุ้มภูคำ 14/23 ถนนชลประทาน ตำบลช้างเผือก จ.เชียงใหม่
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. : สถานที่ภาคปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดเชียงใหม่
2/70
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
22พฤ - พฤ7 กรกฏาคม 2565วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom4/70
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
23จ - จ11 กรกฏาคม 2565วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom0/70
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์