ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)

- กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม - กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ


ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. 

(ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. พ.ศ.2566)

 

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทำงานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

 

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตรรุ่นที่วันวันที่/เดือนสถานที่จัดฝึกอบรมสมัครล่าสุด/เปิดรับ
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
2พ - พฤ6 - 7 มีนาคม 2567วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้องศรีรัตน ชั้น 2 โรงแรมรัตนชล ถนนสุขุมวิท อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องศรีรัตน ชั้น 2 โรงแรมรัตนชล ถนนสุขุมวิท อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 -16.00 น. ภาคปฏิบัติ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี (Google Map)
80/80
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
4พ - พฤ20 - 21 มีนาคม 2567วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 -12.00 น. สถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 -16.00 น. (ภาคปฏิบัติ) สถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
7/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
3พ - พฤ20 - 21 มีนาคม 2567วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรม ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท 200 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ โรงแรม ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท 200 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 -16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด ป่าสักหลวง หมู่ 3 ซอย 12 ตำบล เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
48/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
5อ - พ26 - 27 มีนาคม 2567วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 - 16.00 น. : ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. : ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. : ภาคปฏิบัติ ณ สถาบันวิชาการเอ็นที เลขที่ 5 ซอย งามวงศ์วาน 17 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
37/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
6อ - พ23 - 24 เมษายน 2567สถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ณ จ.อุบลราชธานี0/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
2พฤ - พฤ21 มีนาคม 2567วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom30/50
หลักสูตร "ช่างโซล่าร์เซลล์" by PEA ENCOM-Smart Solution
2ส - อา30 - 31 มีนาคม 2567ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง จ.ปทุมธานี (Google Map)1/30
หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า" (EV Expert Certification)
1จ - อ25 - 26 มีนาคม 2567ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (Google Map)9/60
หลักสูตร "การขออนุญาตและการติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย" (EV Home Charger Plus)
2อ - พ19 - 20 มีนาคม 2567วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.15 น. ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท บี.พี.เอส. เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 15 เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ซอย 48 แยก 4 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท บี.พี.เอส. เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 15 เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ซอย 48 แยก 4 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 (Google Map)
11/20
Solar SMEs Training & Entrepreneurship Program (SolarSTEP)
1ศ - อา22 - 24 มีนาคม 2567อบรมภาคทฤษฎี
22 - 23 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อบรมภาคปฏิบัติ
24 มีนาคม 2567 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ (Google Map)
0/20
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์