ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)

- กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม - กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ


ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทำงานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตรรุ่นที่วันวันที่/เดือนสถานที่จัดฝึกอบรมสมัครล่าสุด/เปิดรับ
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
4อ - พ4 - 5 เมษายน 2566วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สนามฝึกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
42/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
5พฤ - ศ20 - 21 เมษายน 2566วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. : ภาคทฤษฎี ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. : ภาคทฤษฎี ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. : ภาคปฏิบัติ ณ สถาบันวิชาการเอ็นที เลขที่ 5 ซอย งามวงศ์วาน 17 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
57/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
6พ - พฤ10 - 11 พฤษภาคม 2566สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช16/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
7พฤ - ศ11 - 12 พฤษภาคม 2566สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดเพชรบุรี7/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
8พ - พฤ24 - 25 พฤษภาคม 2566สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดพิษณุโลก1/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
3พฤ - พฤ20 เมษายน 2566วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom46/60
หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า" (EV Expert Certification)
2พฤ - ศ27 - 28 เมษายน 2566ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่57/60
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์