ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)

- กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม - กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ


ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตรรุ่นที่วันวันที่/เดือนสถานที่จัดฝึกอบรมสมัครล่าสุด/เปิดรับ
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
7พฤ - ศ2 - 3 ธันวาคม 2564วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ห้องประชุม เดอะพีค ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วันที่ 3 ธันวาคม 25641 เวลา 9.00 -15.00 น. ห้องประชุม เดอะพีค ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
30/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
8จ - อ13 - 14 ธันวาคม 2564วันที่ 13 ธันวามคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
63/65
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
9จ - อ13 - 14 ธันวาคม 2564วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล 111 หมู่ 11 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล 111 หมู่ 11 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
66/67
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
12พ - พ8 ธันวาคม 2564วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom4/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
13จ - จ13 ธันวาคม 2564วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom41/60
หลักสูตร Solar System Workshop BY PEA ENCOM SMART SOLUTION
2ส - อา18 - 19 ธันวาคม 2564วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์อบรม โซลิสเอ็นเนอร์จี อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์อบรม โซลิสเอ็นเนอร์จี อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
0/15
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์