ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

ติดต่อเรา

หน่วยธุรกิจ : หน่วยธุรกิจฝึกอบรมและบริการผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า

สำนักงาน   : บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

200 ชั้น 4 อาคาร LED ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์    :  0-2590-9935
มือถือ       :  066-110-0542
อีเมล        :  encom-training@pea-encom.com
Line Official : @encomtraining