ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ พีอีเอ เอ็นคอม (PEA ENCOM) เป็นบริษัทในเครือแห่งแรกของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

พีอีเอ เอ็นคอม ได้เล็งเห็นศักยภาพในภาคธุรกิจพลังงาน และได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานจากฟอสซิลที่ปัจจุบันเริ่มมีปริมาณ ลดลง และก่อให้เกิดมลภาวะ โดยมองหาโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงานใหม่ๆ นั่นคือการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ร่วมลงทุน กับองค์กรต่างๆ เพื่อศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาเรื่องการประหยัดพลังงานให้กับองค์กรที่ให้ความสนใจ ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน

พีอีเอ เอ็นคอม ยังมีความพร้อมทั้งในด้านเงินลงทุน และด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจขึ้น 4 หน่วยธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและผลักดันให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บรรลุผลสำเร็จ