ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)

- กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม - กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ


ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตรรุ่นที่วันวันที่/เดือนสถานที่จัดฝึกอบรมสมัครล่าสุด/เปิดรับ
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
32อ - พ11 - 12 ตุลาคม 2565วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุม โรงแรมโอทู โฮเทล 120 ม.4 ต.ท่าศาลา ท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุม โรงแรมโอทู โฮเทล 120 ม.4 ต.ท่าศาลา ท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
31/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
33พฤ - ศ20 - 21 ตุลาคม 2565วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. สถาบันวิชาการ บมจ.โทรคมนาคม 5 ซอย งามวงศ์วาน 17 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
10/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
34พ - พฤ26 - 27 ตุลาคม 2565วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
15/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
28พฤ - พฤ27 ตุลาคม 2565วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom23/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
39อ - พ29 - 30 พฤศจิกายน 2565วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ศูนย์ประชุม มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ห้องภาสกร 1 ถ.ทองใหญ่ 95 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ศูนย์ประชุม มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ห้องภาสกร 1 ถ.ทองใหญ่ 95 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี
2/70
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
35พฤ - ศ3 - 4 พฤศจิกายน 2565สถานที่ในการจัดอบรม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ณ จ. พระนครศรีอยุธยา2/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
40พ - พฤ7 - 8 ธันวาคม 2565สถานที่ในการจัดอบรม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ณ จ. สงขลา0/60
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์