ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)

- กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม - กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ


ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทำงานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตรรุ่นที่วันวันที่/เดือนสถานที่จัดฝึกอบรมสมัครล่าสุด/เปิดรับ
หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า" (EV Expert Certification)
4พฤ - ศ23 - 24 พฤศจิกายน 2566จังหว้ดนนทบุรี (สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)18/60
หลักสูตร "มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สำหรับผู้ออกแบบและติดตั้ง"
1พ - พฤ13 - 14 ธันวาคม 2566ณ Best Western Plus Wanda Grand Hotel ถ. แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี (Google Map)10/40
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
25อ - พ10 - 11 ตุลาคม 2566วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ สถานีไฟฟ้า ณ จังหวัดพิษณุโลก
54/80
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
14พ - พ15 พฤศจิกายน 2566วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom0/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
30พ - พฤ15 - 16 พฤศจิกายน 2566วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จัดอบรม ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. สถานที่จัดอบรม ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 13.00 - 16.00 น. ภาคปฏิบัติ (แจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

(Google Map)
4/80
หลักสูตร "การขออนุญาตและการติดตั้งเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย" (EV Home Charger Plus)
1พ - พฤ18 - 19 ตุลาคม 2566วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.15 น. ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท บี.พี.เอส. เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 15 เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ซอย 48 แยก 4 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท บี.พี.เอส. เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 15 เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ซอย 48 แยก 4 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 (Google Map)
9/20
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
26พฤ - ศ19 - 20 ตุลาคม 2566วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมมิตรพันธ์ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมมิตรพันธ์ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาญจนบุรี (ภาคปฏิบัติ) (Google Map)
22/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
12พ - พ25 ตุลาคม 2566วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom52/55
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
24พฤ - ศ5 - 6 ตุลาคม 2566วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุมศรีรัตน โรงแรมรัตนชล ถนนสุขุมวิท อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุมศรีรัตน โรงแรมรัตนชล ถนนสุขุมวิท อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ภาคปฏิบัติ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี (Google Map)
75/75
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
13อ - อ7 พฤศจิกายน 2566วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom0/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
28พ - พฤ8 - 9 พฤศจิกายน 2566วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จัดอบรม ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน ขอนแก่น 377 หมู่ 17 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. สถานที่จัดอบรม ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน ขอนแก่น 377 หมู่ 17 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 13.00 - 16.00 น. ภาคปฏิบัติ (แจ้งให้ทราบอีกครั้ง) (Google Map)
15/60
หลักสูตร "ช่างโซล่าร์เซลล์" by PEA ENCOM-Smart Solution
2ส - อ4 พฤศจิกายน - 5 กันยายน 2566วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง จังหวัดปทุมธานี (Google Map)0/40
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์