ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)

- กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม - กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ


ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตรรุ่นที่วันวันที่/เดือนสถานที่จัดฝึกอบรมสมัครล่าสุด/เปิดรับ
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
5พ - พฤ1 - 2 กันยายน 2564วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบ จ.อุดรธานี
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบ จ.อุดรธานี
45/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
7อ - พ14 - 15 กันยายน 2564วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จ.ชลบุรี
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จ.ชลบุรี
60/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
8พ - พฤ15 - 16 กันยายน 2564วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) : 14/23 ถนนชลประทาน จ.เชียงใหม่
วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) : 14/23 ถนนชลประทาน จ.เชียงใหม่ (แผนที่) (Google Map)
30/80
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
4ศ - ศ17 กันยายน 2564วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) : 14/23 ถนนชลประทาน จ.เชียงใหม่ (แผนที่) (Google Map)57/65
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
9อ - พ21 - 22 กันยายน 2564วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. : สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กทม.
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. : สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กทม.
46/80
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
5พฤ - พฤ23 กันยายน 2564วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กทม.35/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
10อ - พ28 - 29 กันยายน 2564วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรม เดอะทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ โรงแรม เดอะทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช (แผนที่) (Google Map)
8/80
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
2ศ - ศ3 กันยายน 2564วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบ จ.อุดรธานี18/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
6พฤ - พฤ30 กันยายน 2564วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรม เดอะทวิน โลตัส จ.นครศรีธรรมราช (แผนที่) (Google Map)10/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
11จ - อ4 - 5 ตุลาคม 2564วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จ.พระนครศรีอยุธยา
9/80
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
6อ - พ7 - 8 กันยายน 2564วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมหรรษา เจบี : 99 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ โรงแรมหรรษา เจบี : 99 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (แผนที่) (Google Map)
14/70
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
3พฤ - พฤ9 กันยายน 2564วันที่ 9 กันยายน 2564เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมหรรษา เจบี : 99 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (แผนที่) (Google Map)28/50
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์