ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)

- กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม - กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ


ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตรรุ่นที่วันวันที่/เดือนสถานที่จัดฝึกอบรมสมัครล่าสุด/เปิดรับ
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
40พ - พฤ7 - 8 ธันวาคม 2565วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท 200 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท 200 ม.7 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด ป่าสักหลวง หมู่ 3 ซอย 12 ตำบล เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
33/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
41พ - พฤ14 - 15 ธันวาคม 2565วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น. โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. สถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
35/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
1พ - พฤ11 - 12 มกราคม 2566สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดสงขลา0/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
31พฤ - พฤ8 ธันวาคม 2565วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom13/40
หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า"
2พฤ - ศ15 - 16 ธันวาคม 2565สถานที่ฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จ. นนทบุรี 10/40
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์