ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)

- กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม - กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ


ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตรรุ่นที่วันวันที่/เดือนสถานที่จัดฝึกอบรมสมัครล่าสุด/เปิดรับ
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
25พ - พฤ24 - 25 สิงหาคม 2565วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ 74 ถนนเสน่หานุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ 74 ถนนเสน่หานุสรณ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สถานีจ่ายไฟฟ้า หาดใหญ่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
43/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
24พ - พฤ24 - 25 สิงหาคม 2565วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมรัตนชล ถนนสุขุมวิท อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมรัตนชล ถนนสุขุมวิท อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
85/85
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
26พ - พฤ7 - 8 กันยายน 2565วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. : ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. : ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. : ภาคปฏิบัติ สนามฝึกปฏิบัติ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3
3/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
27อ - พ13 - 14 กันยายน 2565วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จัดอบรม ห้อง A201 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นครชัยศรี) 9/2, ถนน ธรรมสพน์ ตำบล ไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จัดอบรม ห้อง A203 ศูนย์ฝึกปฎิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นครชัยศรี) 9/2, ถนน ธรรมสพน์ ตำบล ไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
11/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
28พฤ - ศ15 - 16 กันยายน 2565วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จัดอบรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี : 195 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.จระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จัดอบรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุบลราชธานี : 195 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.จระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
35/70
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
32อ - พ11 - 12 ตุลาคม 2565สถานที่ในการจัดอบรม จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ณ จ.ลพบุรี0/80
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
25จ - จ29 สิงหาคม 2565วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom39/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
26อ - อ13 กันยายน 2565วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom2/50
หลักสูตร "ช่างโซล่าร์เซลล์" by PEA ENCOM-Smart Solution
24ส - อา27 - 28 สิงหาคม 2565ศูนย์อบรมเเม๊คโซล่าร์เซลล์ อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว (Google Map)1/20
หลักสูตร "ช่างโซล่าร์เซลล์" by PEA ENCOM-Smart Solution
25ส - อา10 - 11 กันยายน 2565หลักสูตร "ระบบเเอร์โซล่าร์" *สำหรับผู้มีพื้นฐานระบบโซล่าล์เซลล์
ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ อ.บางประอิน จ.อยุธยา (Google Map)
0/20
หลักสูตร "ช่างโซล่าร์เซลล์" by PEA ENCOM-Smart Solution
27ส - อา10 - 11 กันยายน 2565หลักสูตร "ช่างโซล่าร์เซลล์"

ศูนย์อบรมโลลิสเอ็นเนอร์จี อ.เมือง จ.ลำปาง (Google Map)
0/20
หลักสูตร "ช่างโซล่าร์เซลล์" by PEA ENCOM-Smart Solution
26ส - อา17 - 18 กันยายน 2565 หลักสูตร "ช่างโซล่าร์เซลล์"

ศูนย์อบรมโซลิสเอ็นเนอร์จี อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี (Google Map)
0/20
หลักสูตร "ช่างโซล่าร์เซลล์" by PEA ENCOM-Smart Solution
28ส - อา17 - 18 กันยายน 2565หลักสูตร "ช่างโลล่าร์เซลล์ "

ศูนย์อบรมเเม๊คโซล่าร์เซลล์ อ.อรัญประเทศ จ.สระเเก้ว (Google Map)
0/20
หลักสูตร "ช่างโซล่าร์เซลล์" by PEA ENCOM-Smart Solution
29ส - อา24 - 25 กันยายน 2565หลักสูตร "ช่างโซล่าร์เซลล์ "
ศูนย์อบรมดีพร้อมโซล่าร์เซลล์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (Google Map)
0/20
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์