ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)

- กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม - กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ


ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทำงานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตรรุ่นที่วันวันที่/เดือนสถานที่จัดฝึกอบรมสมัครล่าสุด/เปิดรับ
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
11พ - พฤ21 - 22 มิถุนายน 2566วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ภาคปฏิบัติ ณ สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ สถานีไฟฟ้า จ.พิษณุโลก 3
69/70
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
12พ - พฤ28 - 29 มิถุนายน 2566วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จัดอบรม โรงแรมรัตนชล ถนนสุขุมวิท อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 9.00 -16.00 น. สถานที่จัดอบรม โรงแรมรัตนชล ถนนสุขุมวิท อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง (ฝึกภาคปฏิบัติช่วงบ่าย)

(Google Map)
54/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
13พ - พฤ5 - 6 กรกฏาคม 2566วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา 3 ถนนชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา 3 ถนนชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สถานีไฟฟ้า สงขลา 2 เลขที่ตั้ง 409 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
23/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
14พ - พฤ12 - 13 กรกฏาคม 2566วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. โรงแรมนภาลัย 572 หมู่ 5 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงแรมนภาลัย 572 หมู่ 5 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงแรมนภาลัย 572 หมู่ 5 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี (Google Map)
18/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
15พ - พฤ12 - 13 กรกฏาคม 2566ศูนย์ฝึกปฎิบัติการไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 9/2 ม.1 ต.ไทยวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 (Google Map)0/60
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
17พ - พฤ9 - 10 สิงหาคม 2566สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ณ จังหวัดเชียงใหม่0/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
5พ - พ28 มิถุนายน 2566วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. อบรม Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom16/50
หลักสูตร "ผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องอัดประจุไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า" (EV Expert Certification)
3พฤ - ศ20 - 21 กรกฏาคม 2566โรงแรม นาดี 10 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

59 ถนน เหล่านาดี ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 (Google Map)
24/60
หลักสูตร “EV Home Charger”
2ศ - ศ9 มิถุนายน 2566วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 8.00 - 17.15 น.
ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (Google Map)
31/50
หลักสูตร “การตรวจสอบ ทดสอบ ระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย" (ทฤษฎี - ปฏิบัติ)
1อ - อ22 สิงหาคม 2566โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์
111 หมู่ 4 ถนน แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (แผนที่)
0/30
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์