ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

รายละเอียดการดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อเอกสารกำหนดการอบรม "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (บัตรใหม่)
ชื่อไฟล์แนบกำหนดการสอนบุคคลภายนอก รูปแบบบัตรใหม่ (อบรม 2 วัน) (1).pdf
ชนิดของไฟล์application/pdf
ขนาดของไฟล์44.71 KB
ดาวน์โหลดแล้ว658
แสดงผล