ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

รายการดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับชื่อเอกสารชื่อไฟล์แนบ 
1VDOแนะนำการสมัครสมาชิกvdoขั้นตอนการสมัคร.mp4 รายละเอียด
2กำหนดการอบรมพาดสายสื่อสาร ปี 2564 (หลักสูตรบัตรใหม่ อบรม 2 วัน)กำหนดการอบรมพาดสายสื่อสาร ปี 2564 (2 วัน).pdf รายละเอียด
3คู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายหรืออุปกรณ์สือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.แนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบ1.pdf รายละเอียด
4ระเบียบพาดสายสื่อสารบนเสาไฟของ กฟภ.ระเบียบพาดสาย กฟภ.pdf รายละเอียด
5วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมobjective.pdf รายละเอียด
6เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 1)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 1).pdf รายละเอียด
7เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 2)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 2).pdf รายละเอียด
8เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 3)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 3).pdf รายละเอียด
9เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 4)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 4).pdf รายละเอียด
10เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 5)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 5).pdf รายละเอียด
11เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 6)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 6).pdf รายละเอียด
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์