ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

รายการดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับชื่อเอกสารชื่อไฟล์แนบ 
1วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมobjective.pdf รายละเอียด
2VDOแนะนำการสมัครสมาชิกvdoขั้นตอนการสมัคร.mp4 รายละเอียด
3กำหนดการอบรมพาดสายสื่อสาร ปี 2564 (หลักสูตรบัตรใหม่ อบรม 2 วัน)กำหนดการอบรมพาดสายสื่อสาร ปี 2564 (2 วัน).pdf รายละเอียด
4ระเบียบพาดสายสื่อสารบนเสาไฟของ กฟภ.ระเบียบพาดสาย กฟภ.pdf รายละเอียด
5เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 1)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 1).pdf รายละเอียด
6เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 2)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 2).pdf รายละเอียด
7เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 3)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 3).pdf รายละเอียด
8เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 4)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 4).pdf รายละเอียด
9เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 5)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 5).pdf รายละเอียด
10เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 6)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 6).pdf รายละเอียด
11คู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายหรืออุปกรณ์สือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.แนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบ1.pdf รายละเอียด
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์