ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม

รายการดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับชื่อเอกสารชื่อไฟล์แนบ 
1วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมobjective.pdf รายละเอียด
2 New เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต) ไฟล์ที่ 1Pages from รวมเล่มหนังสือ ประกอบการเรียนการสอน ต่อบัตร ปี 2564 ย่อไฟล์ 2.1 (2).pdf รายละเอียด
3 New เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต) ไฟล์ที่ 2Pages from รวมเล่มหนังสือ ประกอบการเรียนการสอน ต่อบัตร ปี 2564 ย่อไฟล์ 2.2.pdf รายละเอียด
4 New เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต) ไฟล์ที่ 3Pages from รวมเล่มหนังสือ ประกอบการเรียนการสอน ต่อบัตร ปี 2564 ย่อไฟล์ 2.3.pdf รายละเอียด
5VDOแนะนำการสมัครสมาชิกvdoขั้นตอนการสมัคร.mp4 รายละเอียด
6กำหนดการอบรมพาดสายสื่อสาร ปี 2564 (หลักสูตรบัตรใหม่ อบรม 2 วัน)กำหนดการอบรมพาดสายสื่อสาร ปี 2564 (2 วัน).pdf รายละเอียด
7ระเบียบพาดสายสื่อสารบนเสาไฟของ กฟภ.ระเบียบพาดสาย กฟภ.pdf รายละเอียด
8เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 1)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 1).pdf รายละเอียด
9เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 2)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 2).pdf รายละเอียด
10เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 3)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 3).pdf รายละเอียด
11เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 4)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 4).pdf รายละเอียด
12เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 5)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 5).pdf รายละเอียด
13เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 6)เอกสารประกอบการอบรม (ไฟล์ที่ 6).pdf รายละเอียด
14คู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายหรืออุปกรณ์สือสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.แนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบ1.pdf รายละเอียด
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์