แกลเลอรี่

เลือกแกลเลอรี่ที่ต้องการ

ลำดับ วันที่ แกลเลอรี่ จำนวนรูปภาพ
1 01/07/2563 รุ่น 6 กทม. 8
2 03/03/2563 รุ่นที่ 5 จ.นครศรีธรรมราช 11
3 26/02/2563 รุ่น IN2 จ.นครราชสีมา 8
4 24/02/2563 รุ่น IN1 จ.นครราชสีมา 8
5 20/02/2563 รุ่นที่ 4 จ.ชลบุรี 8
6 05/02/2563 รุ่นที่ 3 กรุงเทพมหานคร 8
7 22/01/2563 รุ่นที่ 2 จ.อุดรธานี 8
8 17/01/2563 รุ่นที่ 1 จ.สงขลา 12
9 13/12/2562 รุ่น 33 พิษณุโลก 22
10 31/10/2562 รุ่น 29 นครศรีธรรมราช 18
11 10/10/2562 รุ่น IN18 กรุงเทพมหานคร 15
12 18/09/2562 ฝึกอบรมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (In House) 13
13 11/09/2562 รุ่น 26 นครศรีธรรมราช 24
14 28/08/2562 รุ่น 25 เชียงใหม่ 17
15 22/08/2562 รุ่น IN17 จ.ชลบุรี 16
16 14/08/2562 รุ่น 23 จ.อยุธยา 23
17 08/08/2562 รุ่น 22 จ.สงขลา 22
18 23/07/2562 รุ่นที่ 16 จ.เพชรบุรี 14
19 12/07/2562 รุ่น IN15 สงขลา 18
20 10/07/2562 รุ่น 21 สงขลา 24
21 03/07/2562 รุ่น IN14 จ.พิษณุโลก 23
22 27/06/2562 รุ่น 20 จ.นครศรีธรรมราช 24
23 25/06/2562 IN13 จ.นครศรีธรรมราช 29
24 20/06/2562 IN12 นครราชสีมา 8
25 18/06/2562 IN11 นครราชสีมา 8
26 13/06/2562 IN10 อุดรธานี 8
27 12/06/2562 IN-House รุ่นที่ 9 จ.อุดรธานี 15
28 06/06/2562 รุ่นที่ 16 เชียงใหม่ 22
29 31/05/2562 IN-House รุ่นที่8 จ.ขอนแก่น 12
30 28/05/2562 IN-House รุ่นที่ 7 จ.ขอนแก่น 14
31 24/05/2562 รุ่นที่ 15 จ.อุบลราชธานี 17
32 15/05/2562 IN-House รุ่นที่ 6 จ.นครนายก 17
33 08/05/2562 IN-House รุ่นที่ 5 จ.นครปฐม 16
34 26/04/2562 รุ่นที่ 13 จ.นครราชสีมา 14
35 23/04/2562 รุ่นที่ 12 จ.พิษณุโลก 14
36 29/03/2562 รุ่นที่ 10 จ.นครศรีธรรมราช 17
37 27/03/2562 รุ่นที่ 9 จ.กรุงเทพมหานคร 12
38 18/03/2562 ฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับไฟฟ้าและไอน้ำให้กับ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (IN-House) 14
39 13/03/2562 รุ่นที่ 8 จ.นครราชสีมา 13
40 07/03/2562 รุ่นที่ 7 จ.พิษณุโลก 15
41 28/02/2562 รุ่นที่ 6 จ.กรุงเทพมหานคร 13
42 22/02/2562 รุ่นที่ 5 จ.ชลบุรี 12
43 08/02/2562 IN-House รุ่นที่ 4 จ.พิษณุโลก 12
44 06/02/2562 IN-House รุ่นที่ 3 จ.พิษณุโลก 13
45 01/02/2562 IN-House รุ่นที่ 2 จ.เชียงใหม่ 10
46 29/01/2562 IN-House รุ่นที่ 1 จ.เชียงใหม่ 11
47 24/01/2562 รุ่นที่ 2 จ.เชียงใหม่ 12
48 22/01/2562 การศึกษาดูงานด้านระบบไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากัมพูชา ณ สนญ กฟภ. (In-House) 10
49 19/12/2561 05/16-17/61 รุ่นที่ 13 จ.เชียงใหม่ 16
50 19/12/2561 05/17-18/61 รุ่นที่ 14 จ.ชลบุรี 6
51 19/12/2561 05/23-24/61 รุ่นที่ 16 จ.เชียงใหม่ 14
52 19/12/2561 05/23-24/61 รุ่นที่ 17 จ.อุดรธานี 22
53 19/12/2561 06/11-12/61 รุ่นที่ 21 จ.นครศรีธรรมราช 14
54 19/12/2561 06/14-15/61 รุ่นที่ 22 จ.พิษณุโลก 23
55 19/12/2561 06/18-19/61 รุ่นที่ 23 จ.นครราชสีมา 15
56 19/12/2561 06/20-21/61 รุ่นที่ 24 กทม. 15
57 19/12/2561 06/25-26/61 รุ่นที่ 25 จ.นครศรีธรรมราช 11
58 19/12/2561 06/28-29/61 รุ่นที่ In house จ.ภูเก็ต 16
59 19/12/2561 07/05-06/61 รุ่นที่ 27 จ.ชลบุรี 15
60 19/12/2561 07/09-10/61 รุ่นที่ 28 จ.เพชรบุรี 11
61 19/12/2561 07/16-17/61 รุ่นที่ 29 จ.เชียงใหม่ 14
62 19/12/2561 07/23-24/61 รุ่นที่ In house จ.พระนครศรีอยุธยา 16
63 19/12/2561 07/25-26/61 รุ่นที่ 30 จ.ชลบุรี 14
64 19/12/2561 08/01-02/61 รุ่นที่ 31 หาดใหญ่ 9
65 19/12/2561 08/21-22/61 รุ่นที่ 32 จ.พิษณุโลก 10
66 19/12/2561 08/28-29/61 รุ่นที่ 33 จ.นครปฐม 12
67 19/12/2561 09/05-06/61 รุ่นที่ 34 จ.เชียงใหม่ 9
68 19/12/2561 09/12-13/61 รุ่นที่ 35 จ.ชลบุรี 17
69 19/12/2561 09/13-14/61 รุ่นที่ 36 จ.เพชรบุรี 19
70 19/12/2561 09/19-20/61 รุ่นที่ 37 กทม. 16
71 19/12/2561 09/20-21/61 รุ่นที่ 38 จ.อุบลราชธานี 13
72 19/12/2561 10/02-03/61 รุ่นที่ 39 จ.นครสวรรค์ 15
73 19/12/2561 10/10-11/61 รุ่นที่ 40 กทม. 22
74 19/12/2561 10/18-19/61 รุ่นที่41 จ.อุดรธานี 15
75 19/12/2561 10/25-26/61 รุ่นที่ 42 จ.พระนครศรีอยุธยา 11
76 19/12/2561 10/30-31/61 รุ่นที่ 43 จ.นครศรีธรรมราช 14
77 19/12/2561 11/01-02/61 รุ่นที่ 44 กทม. 15
78 19/12/2561 11/06-07/61 รุ่นที่ 45 จ.นครราชสีมา 15
79 19/12/2561 11/14-15/61 รุ่นที่ 46 จ.เชียงใหม่ 12
80 19/12/2561 11/18-19/61 รุ่นที่ In house จ.อุบลราชธานี 13
81 19/12/2561 11/19-20/61 รุ่นที่ In house จ.ชลบุรี 15
82 19/12/2561 11/21-22/61 รุ่นที่ 47 จ.ชลบุรี 14
83 19/12/2561 11/28-29/61 รุ่นที่ 48 กทม. 15
84 19/12/2561 12/06-07/61 รุ่นที่ 49 จ.เชียงใหม่ 14
85 13/12/2561 12/13-14/61 รุ่นที่ 50 จ.อุบลราชธานี 16
86 05/07/2561 รุ่นที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช 15
87 16/05/2561 รุ่นที่ 12 กทม. 9
88 10/05/2561 รุ่นที่ 11 กทม. 11
89 04/05/2561 รุ่นที่ 8 จ.นครสวรรค์ 12
90 27/04/2561 รุ่นที่6 จ.ชลบุรี 17
91 27/04/2561 รุ่นที่ 7 จ.พิษณุโลก 13
92 24/04/2561 รุ่นที่ 4 กทม. 12
93 05/04/2561 รุ่นที่ 3 จ.นครปฐม 12