แกลเลอรี่

เลือกแกลเลอรี่ที่ต้องการ

ลำดับ วันที่ แกลเลอรี่ จำนวนรูปภาพ
1 29/04/2562 รุ่นที่ 10 จ.นครศรีธรรมราช 17
2 27/03/2562 รุ่นที่ 9 จ.กรุงเทพมหานคร 12
3 18/03/2562 ฝึกอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับไฟฟ้าและไอน้ำให้กับ บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (IN-House) 14
4 13/03/2562 รุ่นที่ 8 จ.นครราชสีมา 13
5 07/03/2562 รุ่นที่ 7 จ.พิษณุโลก 15
6 28/02/2562 รุ่นที่ 6 จ.กรุงเทพมหานคร 13
7 22/02/2562 รุ่นที่ 5 จ.ชลบุรี 12
8 08/02/2562 IN-House รุ่นที่ 4 จ.พิษณุโลก 12
9 06/02/2562 IN-House รุ่นที่ 3 จ.พิษณุโลก 13
10 01/02/2562 IN-House รุ่นที่ 2 จ.เชียงใหม่ 10
11 29/01/2562 IN-House รุ่นที่ 1 จ.เชียงใหม่ 11
12 24/01/2562 รุ่นที่ 2 จ.เชียงใหม่ 12
13 22/01/2562 การศึกษาดูงานด้านระบบไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากัมพูชา ณ สนญ กฟภ. (In-House) 10
14 19/12/2561 05/16-17/61 รุ่นที่ 13 จ.เชียงใหม่ 16
15 19/12/2561 05/17-18/61 รุ่นที่ 14 จ.ชลบุรี 6
16 19/12/2561 05/23-24/61 รุ่นที่ 16 จ.เชียงใหม่ 14
17 19/12/2561 05/23-24/61 รุ่นที่ 17 จ.อุดรธานี 22
18 19/12/2561 06/11-12/61 รุ่นที่ 21 จ.นครศรีธรรมราช 14
19 19/12/2561 06/14-15/61 รุ่นที่ 22 จ.พิษณุโลก 23
20 19/12/2561 06/18-19/61 รุ่นที่ 23 จ.นครราชสีมา 15
21 19/12/2561 06/20-21/61 รุ่นที่ 24 กทม. 15
22 19/12/2561 06/25-26/61 รุ่นที่ 25 จ.นครศรีธรรมราช 11
23 19/12/2561 06/28-29/61 รุ่นที่ In house จ.ภูเก็ต 16
24 19/12/2561 07/05-06/61 รุ่นที่ 27 จ.ชลบุรี 15
25 19/12/2561 07/09-10/61 รุ่นที่ 28 จ.เพชรบุรี 11
26 19/12/2561 07/16-17/61 รุ่นที่ 29 จ.เชียงใหม่ 14
27 19/12/2561 07/23-24/61 รุ่นที่ In house จ.พระนครศรีอยุธยา 16
28 19/12/2561 07/25-26/61 รุ่นที่ 30 จ.ชลบุรี 14
29 19/12/2561 08/01-02/61 รุ่นที่ 31 หาดใหญ่ 9
30 19/12/2561 08/21-22/61 รุ่นที่ 32 จ.พิษณุโลก 10
31 19/12/2561 08/28-29/61 รุ่นที่ 33 จ.นครปฐม 12
32 19/12/2561 09/05-06/61 รุ่นที่ 34 จ.เชียงใหม่ 9
33 19/12/2561 09/12-13/61 รุ่นที่ 35 จ.ชลบุรี 17
34 19/12/2561 09/13-14/61 รุ่นที่ 36 จ.เพชรบุรี 19
35 19/12/2561 09/19-20/61 รุ่นที่ 37 กทม. 16
36 19/12/2561 09/20-21/61 รุ่นที่ 38 จ.อุบลราชธานี 13
37 19/12/2561 10/02-03/61 รุ่นที่ 39 จ.นครสวรรค์ 15
38 19/12/2561 10/10-11/61 รุ่นที่ 40 กทม. 22
39 19/12/2561 10/18-19/61 รุ่นที่41 จ.อุดรธานี 15
40 19/12/2561 10/25-26/61 รุ่นที่ 42 จ.พระนครศรีอยุธยา 11
41 19/12/2561 10/30-31/61 รุ่นที่ 43 จ.นครศรีธรรมราช 14
42 19/12/2561 11/01-02/61 รุ่นที่ 44 กทม. 15
43 19/12/2561 11/06-07/61 รุ่นที่ 45 จ.นครราชสีมา 15
44 19/12/2561 11/14-15/61 รุ่นที่ 46 จ.เชียงใหม่ 12
45 19/12/2561 11/18-19/61 รุ่นที่ In house จ.อุบลราชธานี 13
46 19/12/2561 11/19-20/61 รุ่นที่ In house จ.ชลบุรี 15
47 19/12/2561 11/21-22/61 รุ่นที่ 47 จ.ชลบุรี 14
48 19/12/2561 11/28-29/61 รุ่นที่ 48 กทม. 15
49 19/12/2561 12/06-07/61 รุ่นที่ 49 จ.เชียงใหม่ 14
50 13/12/2561 12/13-14/61 รุ่นที่ 50 จ.อุบลราชธานี 16
51 05/07/2561 รุ่นที่ 9 จ.นครศรีธรรมราช 15
52 16/05/2561 รุ่นที่ 12 กทม. 9
53 10/05/2561 รุ่นที่ 11 กทม. 11
54 04/05/2561 รุ่นที่ 8 จ.นครสวรรค์ 12
55 27/04/2561 รุ่นที่6 จ.ชลบุรี 17
56 27/04/2561 รุ่นที่ 7 จ.พิษณุโลก 13
57 24/04/2561 รุ่นที่ 4 กทม. 12
58 05/04/2561 รุ่นที่ 3 จ.นครปฐม 12