ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)

- กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม - กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ


ปฏิทินกิจกรรม

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตรรุ่นที่วันวันที่/เดือนสถานที่จัดฝึกอบรมสมัครล่าสุด/เปิดรับ
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
9พ - พฤ18 - 19 สิงหาคม 2564วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 9.00 -16.00 น. : สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กทม.
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. : สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กทม.
56/80
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
8จ - อ9 - 10 สิงหาคม 2564วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบ จ.อุดรธานี
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบ จ.อุดรธานี
32/80
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
7พ - พฤ4 - 5 สิงหาคม 2564วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) : 14/23 ถนนชลประทาน จ.เชียงใหม่
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) : 14/23 ถนนชลประทาน จ.เชียงใหม่ (แผนที่) (Google Map)
6/80
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
6อ - พ6 - 7 กรกฏาคม 2564วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมหรรษา เจบี : 99 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ โรงแรมหรรษา เจบี : 99 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (แผนที่) (Google Map)
4/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
5ศ - ศ20 สิงหาคม 2564วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กทม.34/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ
5อ - พ13 - 14 กรกฏาคม 2564วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จ.ชลบุรี
วันที่ 14 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.00 -15.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จ.ชลบุรี
35/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
4พ - พ11 สิงหาคม 2564วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ สถานที่จะแจ้งให้ทราบ จ.อุดรธานี6/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
3ศ - ศ6 สิงหาคม 2564วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) : 14/23 ถนนชลประทาน จ.เชียงใหม่ (แผนที่) (Google Map)26/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
2พฤ - พฤ8 กรกฏาคม 2564วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมหรรษา เจบี : 99 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (แผนที่) (Google Map)27/50
หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ (ต่ออายุบัตรอนุญาต)
1ศ - ศ25 มิถุนายน 2564วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมรัตนชล ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (แผนที่) (Google Map)53/50
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์