ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(PEA ENCOM)


หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม

 

กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดฝึกอบรม สมัครล่าสุด/เปิดรับ
7 พฤ - ศ 16 - 17 กรกฏาคม วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : J Park Hotel 88/88 ถนนศุขประยูร ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จ.ชลบุรี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : J Park Hotel 88/88 ถนนศุขประยูร ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จ.ชลบุรี (แผนที่)
41 / 60
8 อ - พ 21 - 22 กรกฏาคม วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. :โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 15.00 น. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
50 / 60
9 พฤ - ศ 23 - 24 กรกฏาคม วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. :โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 15.00 น. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
50 / 50
3 พฤ - ศ 23 - 24 กรกฏาคม IN HOUSE : วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
52 / 60
10 อ - พ 4 - 5 สิงหาคม วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครราชสีมา 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 5 สิงหาคม 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครราชสีมา 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
22 / 50
11 พฤ - ศ 6 - 7 สิงหาคม วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครราชสีมา 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 7 สิงหาคม 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครราชสีมา 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
17 / 50
12 อ - พ 18 - 19 สิงหาคม วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : Ampo Residence Hotel 59/99 อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 สิงหาคม 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : Ampo Residence Hotel 59/99 อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แผนที่)
15 / 50
13 พฤ - ศ 27 - 28 สิงหาคม วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : จ.นครปฐม สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่ 28 สิงหาคม 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : จ.นครปฐม สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
8 / 50
14 อ - พ 8 - 9 กันยายน วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 512/8 ถนนชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
วันที่ 9 กันยายน 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 512/8 ถนนชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
10 / 60
15 อ - พ 15 - 16 กันยายน วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรมหรรษา เจบี. เลขที่ 99 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรมหรรษา เจบี. เลขที่ 99 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5 / 60

หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับไฟฟ้าและไอน้ำ"

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)