ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(PEA ENCOM)


หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

"สนใจสมัครอบรม"

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดฝึกอบรม สมัครล่าสุด/เปิดรับ
9 อ - พ 26 - 27 มีนาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) จ.กรุงเทพฯ : 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (แผนที่) 34 / 35
10 พฤ - ศ 28 - 29 มีนาคม วันที่ 28/03/62 เวลา 9.00 -16.00 น. โรงแรม เดอะ ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 29/03/62 เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงแรม เดอะ ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 29/03/62 เวลา 13.00 - 16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) :167 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 (แผนที่)
85 / 90
11 พ - พฤ 3 - 4 เมษายน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี ที่อยู่ 86 หมู่ 5 ถ.เพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 (แผนที่) 16 / 80
12 พ - พฤ 24 - 25 เมษายน วันที่ 24/04/62 เวลา 9.00 -16.00 น. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วันที่ 25/04/62 เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วันที่ 25/04/62 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานีจ่ายไฟฟ้า3 (วัดจุฬามณี) ตำบล ท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 (แผนที่)
40 / 80
13 อ - พ 7 - 8 พฤษภาคม กทม. สถานที่อบรมที่แน่ชัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 1 / 80
14 พฤ - ศ 23 - 24 พฤษภาคม โรงแรม กิจตรงวิลล์ รีสอร์ท : 399 ม.หมู่ 3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 (แผนที่) 0 / 80
15 พ - พฤ 5 - 6 มิถุนายน วันที่ 05/06/62 เวลา 9.00 -16.00 น. โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) :14/23 ถนนชลประทาน ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
วันที่ 06/06/62 เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) :14/23 ถนนชลประทาน ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
วันที่ 06/06/62 เวลา 13.00 - 16.00 น. ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬา 700 ปี ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 (แผนที่)
7 / 80
16 อ - พ 11 - 12 มิถุนายน กทม. โดยสถานที่อบรมที่แน่ชัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 0 / 80
17 อ - พ 18 - 19 มิถุนายน ห้องประชุมชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม : 9/1 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 (แผนที่) 4 / 80
18 พฤ - ศ 20 - 21 มิถุนายน จ.อุดรธานี โดยสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 1 / 80
19 พ - พฤ 26 - 27 มิถุนายน วันที่ 26/06/62 เวลา 9.00 -16.00 น. โรงแรม เดอะ ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 27/06/62 เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงแรม เดอะ ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 27/06/62 เวลา 13.00 - 16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) : 167 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 (แผนที่)
8 / 80

หลักสูตรอบรม “การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า” (IN HOUSE)

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)