ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(PEA ENCOM)


หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

                                                                  "สนใจสมัครอบรม"

 

                                                                                  เพิ่มเพื่อน

 

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดฝึกอบรม สมัครล่าสุด/เปิดรับ
28 พ - พฤ 16 - 17 ตุลาคม วันที่ 16/10/2562 เวลา 9.00 -16.00 น. : ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล เลขที่ 111 หมู่ 11 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
วันที่ 17/10/25622 เวลา 9.00 - 12.00 น. : ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล เลขที่ 111 หมู่ 11 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
วันที่ 17/10/2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี ที่อยู่ 123 หมู่ 5 บ้านหนองหัวหมู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (แผนที่)
60 / 80
29 พ - พฤ 30 - 31 ตุลาคม วันที่ 30/10/2562 เวลา 9.00 -16.00 น. :โรงแรม เดอะ ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 31/10/2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. : โรงแรม เดอะ ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 31/10/2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) : 167 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 8000
(แผนที่)
53 / 85
31 พฤ - ศ 14 - 15 พฤศจิกายน วันพฤหัสบดี ที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี : ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
วันศุกร์ ที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี : ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 4 เลขที่ 47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 (แผนที่)
12 / 80
32 พฤ - ศ 28 - 29 พฤศจิกายน วันที่ 28/11/2562 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) :14/23 ถนนชลประทาน ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
วันที่ 29/11/2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) :14/23 ถนนชลประทาน ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
วันที่ 29/11/2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ลานจัดงานฤดูหนาว จ.เชียงใหม่ : ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 (แผนที่)
0 / 80
33 พฤ - ศ 12 - 13 ธันวาคม วันที่ 12/12/2562 เวลา 9.00 -16.00 น. :โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วันที่ 13/12/25622 เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วันที่ 13/12/25622 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานีจ่ายไฟฟ้า3 (วัดจุฬามณี) ตำบล ท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
(แผนที่)
2 / 80

หลักสูตรอบรม “การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า” (IN HOUSE)

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)

หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับไฟฟ้าและไอน้ำ"

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)