ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(PEA ENCOM)


หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม

 

กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดฝึกอบรม สมัครล่าสุด/เปิดรับ
9 พฤ - ศ 14 - 15 พฤษภาคม วันที่ 14 -15 พ.ค. 2563เวลา 8.30-16.30 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี ที่อยู่ 86 หมู่ 5 ถ.เพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 (แผนที่) 1 / 80
10 พฤ - ศ 21 - 22 พฤษภาคม วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. สถานที่ : โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีนคร) : 14/23 ถนนชลประทาน ตำบล ช้างเผือก เชียงใหม่
วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น.สถานที่ : โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีนคร) : 14/23 ถนนชลประทาน ตำบล ช้างเผือก เชียงใหม่
วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. สถานที่ภาคปฏิบัติ จะแจ้งในภายหลัง (แผนที่)
16 / 80
11 พฤ - ศ 28 - 29 พฤษภาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา ที่อยู่ 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 14 / 80
12 อ - พ 9 - 10 มิถุนายน สถานที่
วันที่ 9 มิ.ย. 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. : จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 -16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) : 167 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
5 / 80
13 พฤ - ศ 18 - 19 มิถุนายน สถานที่
วันที่18 -19 มิ.ย 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี ที่อยู่ 47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 (แผนที่)
5 / 80

หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับไฟฟ้าและไอน้ำ"

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)