ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(PEA ENCOM)


หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

                                                                  "สนใจสมัครอบรม"

 

                                                                                  เพิ่มเพื่อน

 

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดฝึกอบรม สมัครล่าสุด/เปิดรับ
33 พฤ - ศ 12 - 13 ธันวาคม วันที่ 12/12/2562 เวลา 9.00 -16.00 น. :โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วันที่ 13/12/25622 เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วันที่ 13/12/25622 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานีจ่ายไฟฟ้า3 (วัดจุฬามณี) ตำบล ท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
(แผนที่)
16 / 80
1 พฤ - ศ 16 - 17 มกราคม วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. : สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น. : สถานีจ่ายไฟฟ้า หาดใหญ่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.คอหงส์ จ.สงขลา
0 / 80
2 อ - พ 4 - 5 กุมภาพันธ์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel). 9/37 ม.9 ซ.งามวงศ์วาน 21 ถ.งามวงศ์วาน อ.เมืองนนทบุรี กรุงเทพ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. : เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel). 9/37 ม.9 ซ.งามวงศ์วาน 21 ถ.งามวงศ์วาน อ.เมืองนนทบุรี กรุงเทพ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 -16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ
0 / 80
3 พฤ - ศ 20 - 21 กุมภาพันธ์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : อาคาร 3 ชั้นที่ 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี 47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : อาคาร 3 ชั้นที่ 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี 47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
0 / 80
4 พฤ - ศ 5 - 6 มีนาคม วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. : สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) : 167 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
0 / 80
5 พ - พฤ 18 - 19 มีนาคม วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล 111 ม.11 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. : โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล 111 ม.11 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี ที่อยู่ 123 หมู่ 5 บ้านหนองหัวหมู ต.นาดี จ.อุดรธานี
0 / 80

หลักสูตรอบรม “การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า” (IN HOUSE)

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)

หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับไฟฟ้าและไอน้ำ"

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)