ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(PEA ENCOM)


หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม

 

กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดฝึกอบรม สมัครล่าสุด/เปิดรับ
6 พ - พฤ 1 - 2 กรกฏาคม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel). 9/37 ม.9 ซ.งามวงศ์วาน 21 ถ.งามวงศ์วาน อ.เมืองนนทบุรี กรุงเทพ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel). 9/37 ม.9 ซ.งามวงศ์วาน 21 ถ.งามวงศ์วาน อ.เมืองนนทบุรี กรุงเทพ
3 / 50
7 อ - พ 14 - 15 กรกฏาคม วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : จ.ชลบุรี สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : จ.ชลบุรี สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
0 / 50
8 พฤ - ศ 16 - 17 กรกฏาคม วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : จ.ชลบุรี สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : จ.ชลบุรี สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
2 / 50
9 อ - พ 21 - 22 กรกฏาคม วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. :โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 15.00 น. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
14 / 50
10 พฤ - ศ 23 - 24 กรกฏาคม วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. :โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 15.00 น. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
3 / 50
11 อ - พ 4 - 5 สิงหาคม วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : จ.นครราชสีมา สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่ 5 สิงหาคม 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : จ.นครราชสีมา สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
0 / 50
12 พฤ - ศ 6 - 7 สิงหาคม วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : จ.นครราชสีมา สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่ 7 สิงหาคม 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : จ.นครราชสีมา สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
0 / 50
13 อ - พ 18 - 19 สิงหาคม วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : จ.พระนครศรีอยุธยา สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่ 19 สิงหาคม 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : จ.พระนครศรีอยุธยา สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
0 / 50
14 พฤ - ศ 20 - 21 สิงหาคม วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : จ.พระนครศรีอยุธยา สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่ 21 สิงหาคม 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : จ.พระนครศรีอยุธยา สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
0 / 50
15 อ - พ 25 - 26 สิงหาคม วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : จ.นครปฐม สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่ 26 สิงหาคม 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : จ.นครปฐม สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
0 / 50
16 พฤ - ศ 27 - 28 สิงหาคม วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : จ.นครปฐม สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วันที่ 28 สิงหาคม 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : จ.นครปฐม สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
0 / 50

หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับไฟฟ้าและไอน้ำ"

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)