ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(PEA ENCOM)


หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

"สนใจสมัครอบรม"

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดฝึกอบรม สมัครล่าสุด/เปิดรับ
25 อ - พ 27 - 28 สิงหาคม วันที่ 27/08/2562 เวลา 9.00 -16.00 น. โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) :14/23 ถนนชลประทาน ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
วันที่ 27/08/2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) :14/23 ถนนชลประทาน ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
วันที่ 28/08/2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬา 700 ปี ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
70 / 75
26 อ - พ 10 - 11 กันยายน วันที่ 10/09/2562 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรม เดอะ ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 11/09/2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. : โรงแรม เดอะ ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 11/09/2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) : 167 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 8000 (แผนที่)
89 / 90
27 อ - พ 24 - 25 กันยายน วันที่ 24/09/2562- 25/09/2562 เวลา 8.30-16.00 น. : โรงแรม กิจตรงวิลล์ รีสอร์ท : 399 ม.หมู่ 3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 4 / 80
18 พฤ - ศ 10 - 11 ตุลาคม IN HOUSE : สถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง จ.กรุงเทพมหานคร 0 / 70
29 พ - พฤ 30 - 31 ตุลาคม วันที่ 30/10/2562 เวลา 9.00 -16.00 น. : สถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
วันที่ 31/10/2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. : สถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
วันที่ 31/10/2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) : 167 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 8000
17 / 80
30 อ - พ 5 - 6 พฤศจิกายน วันที่ 05/11/2562-06/11/2562 เวลา 8.30-16.00 น. :โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา 31/42 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000. (แผนที่) 1 / 40

หลักสูตรอบรม “การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า” (IN HOUSE)

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)

หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับไฟฟ้าและไอน้ำ"

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)