ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(PEA ENCOM)


หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม

 

กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดฝึกอบรม สมัครล่าสุด/เปิดรับ
12 อ - พ 18 - 19 สิงหาคม วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : Ampo Residence Hotel 59/99 อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19 สิงหาคม 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : Ampo Residence Hotel 59/99 อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แผนที่)
37 / 50
13 พฤ - ศ 27 - 28 สิงหาคม วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : ห้องประชุมชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม : 9/1 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
วันที่ 28 สิงหาคม 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : ห้องประชุมชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม : 9/1 หมู่ 1 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
12 / 50
14 อ - พ 1 - 2 กันยายน วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) 14/23 ถนนชลประทาน ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) 14/23 ถนนชลประทาน ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
0 / 60
15 อ - พ 8 - 9 กันยายน วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 512/8 ถนนชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
วันที่ 9 กันยายน 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 512/8 ถนนชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
45 / 60
4 พฤ - ศ 10 - 11 กันยายน IN HOUSE : วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 512/8 ถนนชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
วันที่ 11 กันยายน 25632 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 512/8 ถนนชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
50 / 60
16 อ - พ 15 - 16 กันยายน วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรมหรรษา เจบี. เลขที่ 99 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรมหรรษา เจบี. เลขที่ 99 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
8 / 60
17 อ - พ 22 - 23 กันยายน วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
0 / 60

หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับไฟฟ้าและไอน้ำ"

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)