ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(PEA ENCOM)


หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม

 

กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดฝึกอบรม สมัครล่าสุด/เปิดรับ
23 อ - พ 3 - 4 พฤศจิกายน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรมลายทอง ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อุบลราชธานี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรมลายทอง ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อุบลราชธานี (แผนที่)
57 / 80
24 พฤ - ศ 5 - 6 พฤศจิกายน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : ห้องประชุม ชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ที่อยู่ 9/1 ม.1 ต.ไทยวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : ห้องประชุม ชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ที่อยู่ 9/1 ม.1 ต.ไทยวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 (แผนที่)
77 / 77
26 จ - อ 9 - 10 พฤศจิกายน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : J Park Hotel 88/88 ถนนศุขประยูร ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จ.ชลบุรี
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : J Park Hotel 88/88 ถนนศุขประยูร ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จ.ชลบุรี (แผนที่)
55 / 58
27 พฤ - ศ 12 - 13 พฤศจิกายน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรม วรบุรี 89 หมู่11 ถนนวัดกล้วย ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรม วรบุรี 89 หมู่11 ถนนวัดกล้วย ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา (แผนที่)
74 / 76
28 อ - พ 17 - 18 พฤศจิกายน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี (แผนที่)
0 / 80
29 อ - พ 17 - 18 พฤศจิกายน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรมโอทู ลพบุรี O2 Hotel Lopburi 120 หมู่ 4 ท่าศาลา เมืองลพบุรี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรมโอทู ลพบุรี O2 Hotel Lopburi 120 หมู่ 4 ท่าศาลา เมืองลพบุรี (แผนที่)
0 / 80
30 พฤ - ศ 26 - 27 พฤศจิกายน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรมหรรษา เจบี. เลขที่ 99 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรมหรรษา เจบี. เลขที่ 99 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (แผนที่)
0 / 80

หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับไฟฟ้าและไอน้ำ"

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)