ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(PEA ENCOM)


หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

"สนใจสมัครอบรม"

 

เพิ่มเพื่อน

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดฝึกอบรม สมัครล่าสุด/เปิดรับ
12 พฤ - ศ 20 - 21 มิถุนายน IN HOUSE : วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา : 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย.2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา : 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (แผนที่)
90 / 93
20 พ - พฤ 26 - 27 มิถุนายน วันที่ 26/06/62 เวลา 9.00 -16.00 น. โรงแรม เดอะ ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 27/06/62 เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงแรม เดอะ ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 27/06/62 เวลา 13.00 - 16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) : 167 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 (แผนที่)
97 / 97
14 อ - พ 2 - 3 กรกฏาคม IN HOUSE : วันที่ 02/07/2562 เวลา 9.00 -16.00 น. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วันที่ 03/07/2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ : ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
วันที่ 03/07/2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. สถานีจ่ายไฟฟ้า3 (วัดจุฬามณี) ตำบล ท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 (แผนที่)
17 / 37
16 อ - พ 23 - 24 กรกฏาคม IN HOUSE : วันอังคารที่ 23/07/2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี ที่อยู่ 86 หมู่ 5 ถ.เพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
วันพุธที่ 24/07/2562เวลา 8.30-16.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี ที่อยู่ 86 หมู่ 5 ถ.เพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
(แผนที่)
15 / 15
25 อ - พ 27 - 28 สิงหาคม วันที่ 27/08/2562 เวลา 9.00 -16.00 น. โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) :14/23 ถนนชลประทาน ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
วันที่ 27/08/2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. โรงแรมคุ้มภูคำ(ศรีสัชนาลัย) :14/23 ถนนชลประทาน ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
วันที่ 28/08/2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬา 700 ปี ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
0 / 50
26 อ - พ 10 - 11 กันยายน วันที่ 10/09/2562 เวลา 9.00 -16.00 น. : สถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
วันที่ 11/09/2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. : สถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
วันที่ 11/09/2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) : 167 ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 8000
0 / 70
27 อ - พ 24 - 25 กันยายน วันที่ 24/09/2562- 25/09/2562 เวลา 8.30-16.00 น. : โรงแรม กิจตรงวิลล์ รีสอร์ท : 399 ม.หมู่ 3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 0 / 80

หลักสูตรอบรม “การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า” (IN HOUSE)

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)

หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับไฟฟ้าและไอน้ำ"

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)