ระบบบริหารจัดการฝึกอบรม บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(PEA ENCOM)


หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

หลักสูตร “การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอกบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.”

1 First Key

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ระเบียบ กฟภ. พ.ศ.2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ)

2 Second Key

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมงานพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีบัตรอนุญาตทางานบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.

3 Third Key

เพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อลดอุบัติเหตุ/การเสียชีวิตของแรงงาน และความเสียหายของทรัพย์สินของ กฟภ.

 

กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า 50 คนต่อรุ่น PEA ENCOM ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวมการจัดอบรมในรุ่นถัดๆ ไปในสถานที่ อบรมเดียวกัน หรือรุ่นอื่นตามกำหนดการอบรม

 

กรณีผู้เข้าอบรมมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตร "การทำงานเกี่ยวกับสายสื่อสารของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ." ทั่วประเทศ

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี สถานที่จัดฝึกอบรม สมัครล่าสุด/เปิดรับ
18 อ - พ 6 - 7 ตุลาคม วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล 111 ม.11 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล 111 ม.11 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
(แผนที่)
60 / 60
19 พฤ - ศ 15 - 16 ตุลาคม วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : The Royal Gems 170/148 หมู่ 3, ถนนศาลายา-บางเลน จังหวัดนครปฐม
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : The Royal Gems 170/148 หมู่ 3, ถนนศาลายา-บางเลน จังหวัดนครปฐม
82 / 90
20 พฤ - ศ 15 - 16 ตุลาคม วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครราชสีมา 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครราชสีมา 3 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
37 / 60
7 อ - พ 20 - 21 ตุลาคม IN HOUSE : วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : เดอะเล็คกาซี่ (The Legacy Hotel) ถนน งามวงศ์วาน 23, ตำบล บางกระสอ, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี
1 / 70
21 พ - พฤ 21 - 22 ตุลาคม วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรมคุ้มภูคำ 14/23 ถนนชลประทาน ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรมคุ้มภูคำ 14/23 ถนนชลประทาน ตำบล ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ (แผนที่)
9 / 70
22 อ - พ 27 - 28 ตุลาคม วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -16.00 น. : โรงแรม เดอะทวิน โลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 -15.00 น. : โรงแรม เดอะทวิน โลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
53 / 70

หลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับไฟฟ้าและไอน้ำ"

(ไม่พบหลักสูตรที่รับสมัคร)